کد خبر : 16274
21 فروردين 1403 - 16:12

جشن بزرگ روزه اولی ها - قزوین

مراسم جشن بزرگ روزه اولی ها عصر امروز دو شنبه ۲۰فروردین ماه با حضور دانش آموزان دختر و سخنرانی آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و مدیحه سرایی علی اکبر حائری و محمد اسدالهی در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار شد

تبیین:

جشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوینجشن بزرگ روزه اولی ها - قزوین
منبع: تسنیم

ارسال نظرات

میزخبر