شنبه ؛ 01 ارديبهشت 1403
29 خرداد 1399 - 11:16

پرده نگار ۲۵ | افول موریانه‌ای امریکا

عوامل افول آمریکا مربوط به امروز و دیروز نیست که حالا یکی بخواهد بیاید علاجش کند؛ مربوط به طول تاریخ [است]. عامل این وضعیّتی که آمریکایی‌ها دچارش شدند، عامل بلندمدّت است؛ اینها در طول تاریخ وضعیّتی را به وجود آوردند که نتیجه‌اش همین است و به این آسانی‌ها علاج‌شدنی نیست. این سنّت الهی است، اینها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند، زایل بشوند از صحنه‌ی قدرت جهانی
نویسنده :
حسین عباسیان
کد خبر : 6583
منبع: بصیرت

ارسال نظرات