بشیر بی‌آزار، هنرمند و خبرنگار مستقل که در فرانسه به دلیل حمایت جانانه از جمهوری اسلامی و نیز مردم مظلوم غزه بازداشت شده بود، آزاد شد و امشب به وطن بازگشت.احمد نادری نماینده مجلس، مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمدمهدی سموعی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ، محسن برمهانی، معاون سیما، محمد مهدی نراقیان، معاون سازمان تبلیغات و عباس حیدری، نماینده شهردار تهران، در مراسم استقبال از بشیر بی‌آزار حضور داشتند.

ارسال نظرات