چهارشنبه ؛ 29 فروردين 1403

۱۴۰۲ اینگونه گذشت...

مروری کوتاه بر دیدارهای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ داشته است.
کد خبر : 16115

تبیین :

رسانه KHAMENEI.IR در نماهنگ «۱۴۰۲ اینگونه گذشت...» مروری کوتاه بر دیدارهای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ داشته است.
نماهنگ: نماهنگ | ‌۱۴۰۲ اینگونه گذشت...

ارسال نظرات