چهارشنبه ؛ 29 فروردين 1403
08 اسفند 1402 - 08:49

تصویر صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

از رقابت فشرده فهرست‌ها در تهران برای ۳۰ کرسی مجلس تا فراکسیون اقلیت قوی در راه مجلس ؟، شاخصه های فهرست« اصلح»، اقلیت تندرو اصلاحات رسماً خصم ملت شد، تیتر برخی از روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ است.
کد خبر : 15968

رقابت فشرده فهرست‌ها در تهران برای ۳۰ کرسی مجلس، فراکسیون اقلیت قوی در راه است؟، شاخصه های فهرست« اصلح»، اقلیت تندرو اصلاحات رسماً خصم ملت شد، تیتر برخی از روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ است.